1415802_30284029Oszczędzając i odkładając po kilkadziesiąt złotych miesięcznie, w pewnym momencie nasze oszczędności stają się pokaźną sumą. Wtedy o wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem niż trzymanie ich w skarbonce, jest ulokowanie ich w banku. W przeciwieństwie do skarbonki, bank zapewnia nam ochronę naszych zasobów. Ponadto, możliwe jest również pomnażanie naszego kapitału. Dobrym pomysłem na lokację naszych pieniędzy jest założenie konta bankowego lub lokaty bankowej

Lokata
Lokata polega na wpłaceniu do banku pewnej sumy pieniędzy na określony czas. W zamian za powierzenie bankowi środków, otrzymujemy ich oprocentowanie. Okres trwania lokaty to najczęściej od 1 do 48 miesięcy. Jeżeli wybierzemy lokatę odnawialną, to po okresie upływu terminu, lokata samoistnie się odnowi. W przypadku nieodnawialnej, po zakończeniu terminu trwania lokaty, środki wraz z odsetkami zostaną nam zwrócone. Te informacje są bardzo ważne, ponieważ chcąc ulokować w banku nasze środki, musimy wziąć pod uwagę fakt, czy wpłacona na pewien czas kwota będzie nam potrzebna przed końcem skończenia czasu lokaty. W takim przypadku wcześniejsze wypłacenie pieniędzy będzie wiązało się z całościową lub częściową utratą odsetek. Zakładając lokatę musimy oprócz tego zwrócić uwagę na rodzaj oprocentowania – czy jest stałe czy zmienne. Przy zmiennym oprocentowaniu, może ono wzrastać wraz z czasem trwania lokaty. Jednak może stać się również na odwrót, iż po upływie pewnego czasu oprocentowanie spadnie z pewnego progu. Lokaty są dobrym wyborem, ponieważ ze względu na ryzyko utraty odsetek, często mogą przyczynić się do odparcia pokusy wydania pieniędzy. Jeżeli jednak do końca nie jesteśmy pewni, czy takie zamrożenie pieniędzy będzie odpowiednie dla naszych potrzeb, możemy zamiast lokaty założyć konto oszczędnościowe.

Konto oszczędnościowe
Konto oszczędnościowe jest połączeniem rachunku bieżącego z lokatą. Przy jego założeniu, nie określamy czasu jego trwania. Atutem konta bankowego jest możliwość wpłacania i wypłacania środków w dowolnie wybranym momencie. Nie tracimy wtedy odsetek, aczkolwiek musimy mieć na uwadze fakt, iż bardzo często w ciągu miesiąca dozwolona jest tylko jedna bezpłatna wypłata. Za kolejnymi wypłatami idą naliczane odsetki, które mogą wynosić kilkanaście złotych. Nasze pieniądze w tym przypadku również podlegają oprocentowaniu, jednak jest ono nieco niższe niż w przypadku lokaty i kapitalizacja odsetek dokonuje się częściej. Dla osób, które chcą regularnie oszczędzać i mieć częstszą możliwość wpłacania niewielkich kwot do rachunku, konto oszczędnościowe będzie o wiele bardziej komfortowe. Co więcej, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych wydarzeń jak awaria samochodu, ślub siostry czy zgubienie telefonu, nie jesteśmy narażeni na to, iż zgromadzony zysk ulegnie zatraceniu.
Podsumowując, jeżeli zależy nam na elastyczności oszczędzania to dobrym rozwiązaniem jest otwarcie rachunku oszczędnościowego. Gdy jednak możemy pozwolić sobie na zamrożenie środków na pewien czas, zdecydowanie lepszym pomysłem będzie założenie lokaty.