Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością prowadzenia rachunkowości. Może to być rachunkowość uproszczona lub pełna. Oba rodzaje wiążą się z wypełnianiem określonych obowiązków, czyli wypełnianiem różnego rodzaju dokumentów. Często te czynności powierza się wyspecjalizowanym jednostkom, czyli biurom rachunkowym.

Biuro rachunkowe może być dobrym sposobem na biznes, ponieważ ilość chętnych do otwierania własnej działalności ciągle rośnie, a coraz więcej z tych osób docenia wagę prawidłowo prowadzonej księgowości i rachunkowości. Dlatego biuro może być całkiem opłacalną działalnością. Jednak zanim zdecydujemy się na założenie takiej działalności, warto przeprowadzić analizę zapotrzebowania na takie usługi na terenie, na którym zamierzamy działać.

Warunki, jakie trzeba spełnić
Kto może założyć biuro rachunkowe? Od 10 sierpnia 2014 r. działalność taką może założyć praktycznie każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarany w zakresie pewnych przepisów i ma wykupione ubezpieczenie OC. Jeszcze do niedawna wymogiem było posiadanie specjalnego certyfikatu księgowego, który wydawało Ministerstwo Finansów. Jednak zakładanie biura rachunkowego bez dostatecznej wiedzy w tej dziedzinie, a przede wszystkim bez doświadczenia raczej mija się z celem. Nikt przecież nie powierzy ważnych czynności i dokumentów osobie, która może się na tym po prostu nie znać.

Jakie czynności są wykonywane w biurze rachunkowym? Przede wszystkim są prowadzone księgi rachunkowe na podstawie dostarczonych dowodów księgowych. Okresowo sprawdza się też rzeczowy stan aktywów i pasywów oraz przeprowadza ich wycenę. Biuro sporządza sprawozdania finansowe, gromadzi dowody księgowe i pozostałą niezbędną dokumentację. Bardzo często sporządza się deklaracje podatkowe oraz udziela porad w zakresie podatków.

Rejestrujemy działalność
Zanim otworzymy biuro, musimy zarejestrować działalność gospodarczą. Dziś jest to stosunkowo proste. Wystarczy udać się do właściwego urzędu gminy lub miasta i tam zgłosić, że otwieramy działalność. Jeśli mamy certyfikowany podpis elektroniczny, to możemy to zrobić samodzielnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy też uzyskać numer REGON i zgłosić firmę do ZUS-u i urzędu skarbowego. Konieczne jest wykupienie ubezpieczenia OC na kwotę 10 tys. euro. Jest to obligatoryjny wymóg dla każdego, kto chce prowadzić biuro rachunkowe.

Po likwidacji obowiązku posiadania certyfikatu księgowego, biur rachunkowych zaczęło przybywać, więc należy się przygotować na sporą konkurencję. Na pewno większe szanse utrzymania się na rynku są w większych miastach, ale i w małych, gdy firma będzie miała renomę, jest to zupełnie możliwe. Coraz więcej firm, obniżając koszty, nie zatrudnia księgowego, a prowadzenie rachunkowości powierza właśnie biurom rachunkowym. Innym rozwiązaniem jest prowadzenie swoich usług w Internecie. Wtedy krąg odbiorców błyskawicznie rośnie. W obu przypadkach potrzebna jest dobra i skuteczna reklama. Im więcej przedsiębiorców będzie zlecać biuru prowadzenie księgowości, tym lepszą uzyskiwać będzie renomę.