Dlaczego warto prowadzić pełną księgowość, nawet jeśli przedsiębiorca nie jest do tego zobligowany? Okazuje się, że dzięki temu zyskuje się wiele cennych informacji, które można wykorzystać do lepszego prowadzenia biznesu. Zoptymalizowanie takie sprawia, że firma uzyskuje większe zyski w krótszym czasie.

W codziennej praktyce rachunkowość bardzo ułatwia działania. Dzięki niej dokładnie wiadomo, ile produktów czy materiałów znajduje się w firmie. To ułatwia podjęcie decyzji – już zamawiać, czy jeszcze poczekać. Nie tworzą się nadmierne zapasy. Wiadomo też, ile środków powinno spłynąć z dokonanych transakcji i kiedy mają się one znaleźć na koncie firmy.

Ale rachunkowość to też zdobywanie bardziej ogólnych informacji, które pozwalają na właściwe i najbardziej optymalne prowadzenie przedsiębiorstwa. Wyliczenie wartości sprzedaży i kosztów daje możliwość przewidzenia przyszłych zysków. Widać też, jak wygląda produkcja i sprzedaż gotowego produktu. To jest nieoceniona wiedza, bo można szybko reagować na zmiany koniunktury i szacować ewentualne przyszłe zyski lub straty.

Bardzo ciekawym wykorzystaniem rachunkowości w praktyce jest oparcie na danych rachunkowych decyzji o przyszłych ruchach w firmie. Można w ten sposób zobaczyć, jakie inwestycje są opłacalne, a których nie warto robić. Dużo można się dowiedzieć o kontrahentach. Regularne spłaty zadłużenia pozwalają przypuszczać, że kontrahent jest w dobrej kondycji finansowej. Jeśli jest inaczej, można szybciej podjąć określone kroki, prowadzące do odzyskania długu.

Powyższa wiedza jest bardzo istotna, szczególnie w przypadku nieco większej firmy. Ale nawet te mniejsze powinny się zastanowić, czy nie warto, przynajmniej dla siebie, prowadzić pełnej rachunkowości. Obraz firmy, jaki dzięki temu otrzymujemy jest o wiele pełniejszy, niż ten, który uzyskamy, prowadząc tylko księgę przychodów i rozchodów.

Co ma z tego firma?
Kiedy rozpocząć prowadzenie pełnej rachunkowości? Oprócz podmiotów obligatoryjnie do tego zobowiązanych od samego początku, firmy, które zbliżają się do progu 1,2 mln euro powinny się nad tym zastanowić. Jeśli przekroczą ten próg, to będą już wdrożone do pełnej rachunkowości, a jeśli nie, to wprawdzie kolejny rok będą prowadzić księgę przychodów i rozchodów, ale uzyskają dobre rozeznanie w działalności firmy i będzie można podjąć decyzje, na które ciężko byłoby się zdecydować, gdyby nie rozeznanie uzyskane dzięki pełnej rachunkowości. Bo w pełnej rachunkowości wykazane są nie tylko przychody i koszty, ale też historyczne dane. Dokładnie można określić koszty pośrednie, takiej jak energia, koszty administracji czy reklamy. Wyraźnie widać, czy np. reklama spełniła pokładane w niej nadzieje, czy warto zwiększać na nią środki. Widać też, na których kontrahentów warto postawić i np. udzielić im dodatkowych rabatów.

To wszystko sprawia, że pełna rachunkowość jest bardzo pożyteczna przy prowadzeniu firmy. Warunkiem jest bardzo rzetelne wpisywanie wszelkich działań, które dzieją się w przedsiębiorstwie. Warto do tego zatrudnić dobrego specjalistę od rachunkowości, który szybko wskaże nam potencjalne zagrożenia i szanse.