obserwacja_rynku2Trudno jest określić dokładny czas otwarcia własnej działalności. Wszystko zależy m.in. od branży czy zasobów finansowych. Przyjmując najbardziej optymalne rozwiązanie wystarczy dobrać istniejącą infrastrukturę oraz posiadane rezerwy finansowe do warunków franchisingowych. Zazwyczaj jest to okres 3-6 miesięcy.

Na rynku istnieje wiele różnych form franczyzy zorientowanych na mniejszą lub większą pomoc w zarządzaniu bilansem finansowym w branży franchisingowej, dodając do tego proces inwestycyjny. Generalnie panuje taka zasada, że im większa ciekawość zysku przyszłego franczyzodawcy, tym bardziej sprecyzowana jest stopa zwrotu i większa szansa na spełnienie się planu. W dużej mierze wpływ na to ma kontrahent, przestrzeganie opracowanej wcześniej strategii oraz wszystkich określonych standardów.

Pora przejść do ilości pieniędzy dotyczącej wkładu finansowego. Chcą otworzyć sieć franchisingową trzeba posiadać kilka tysięcy lub kilkanaście milionów złotych. Dane firmy Profit System przeprowadzone w 2013 roku mówiły, że średnia inwestycja w handlu to ponad 200 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o działalność związaną z usługami był to koszt niecałych 106 tysięcy złotych. Oczekiwana stopa zwrotu kosztów jest stosunkowo krótki i wynosi mniej więcej 2-3 lata. Jeżeli włożyło się w więcej kosztów wtedy zwiększa się okres zwrotu. Mowa tu o nawet 5-7 latach oczekiwania. Najważniejsze czynniki w tym wszystkim to wielkość przedsięwzięcia, koszt zakupu nieruchomości, wybór lokalizacji w atrakcyjnych punkcie. Wtedy zwrot inwestycji rozkłada się na dłuższy okres.

Co z pomysłem na franczyzę? Odpowiedź na to pytanie tkwi w inwestorach wybierających odpowiedni rodzaj franczyzy mogącej przynieść zysk. Celem tego jest łatwiejsza walka z panującą konkurencją. Takim przykładem jest rynek oferujący serwis mechaniki samochodowej. Najbardziej korzystnymi rozwiązaniami są inicjatywy dotyczące zarządzania firmą oferujące adekwatny do zapotrzebowania produkt, zapewniające zysk i zrozumienie potrzeb konsumentów. Efekt finansowy to kwestia samego zaangażowania. Jeśli mowa o systemach franczyzowych mogących osiągnąć zadowolenie z zysków muszą być one niezawodne. Oprócz tego duże znaczenie mają opłaty franchisingowe, które nie powinny chęci rozwoju uzasadnione dojrzałością oferowanej strategii.

Na koniec zagadnienie dotyczące formy bilansowania osiągnieć. Pozostawanie w systemie franchisingowych ma spore znaczenie, ponieważ daje szansę na porównanie własnych wyników finansowych z innymi partnerami z sieci oraz dodatkowo ocenę intensywności rozwoju własnej firmy na tle innych grup z tej samej branży. Dobre rodzaje systemów franchisingowych pozwalają ugruntować pozycję przyszłego franczyzobiorcy, dodając do tego rentowność w pewnej perspektywie czasu. Kompleksowe zaangażowanie pomagające w rozwoju jest nieodzownym elementem w osiągnięciu sukcesu. Dużo rola tkwi również w zaangażowaniu właściciela, jak i w czasie trwania pozwalającym osiągnąć zadowalające zwroty z konkretnego projektu inwestycyjnego.