Wychodzenie z zapaści finansowej

Ostatnie lata to bardzo szybko narastający problem finansowy krajów rozwijających się. Przede wszystkim w ramach funkcjonowania przemysłu i produkcji, kraje te mocno uzależnione są od eksportu. A eksport w momencie wielkich problemów ekonomicznych całego świata drastycznie spada. O wiele mniejsze …

Koniunktura na rynkach finansowych

Dzisiaj z całą stanowczością można stwierdzić, że najpoważniejsze wskaźniki recesyjne przeminęły i ponownie gospodarka globalna jest w stanie umożliwiającym jej regularne podnoszenie własnej wartości. Wzrost PKB często jest przez media podawany jako główny wyznacznik zamożności społeczeństwa, chociaż do zobrazowania tego …

Jak korzystać z karty kredytowej?

Nie trzeba bać się karty kredytowej. Jeśli tylko nauczymy się rozsądnie korzystać z tego, niełatwego mimo wszystko, produktu finansowego, może okazać się, że nie tylko nie stracimy, ale i zyskamy dzięki jej posiadaniu.
Najważniejszą zasadą jest to, że karta kredytowa …