Jak prowadzić księgowość w firmie

Jednym z elementów rachunkowości jest księgowość. Najprościej można ją zdefiniować jako część rejestracyjną rachunkowości. Polega na tym, że rejestruje się w specjalnych formularzach wszystkie zdarzenia gospodarcze, które muszą być udokumentowane. Należy więc tu sporządzanie dokumentacji, obliczanie podatku dochodowego i VAT …

Pełna rachunkowość – czy warto prowadzić

Dlaczego warto prowadzić pełną księgowość, nawet jeśli przedsiębiorca nie jest do tego zobligowany? Okazuje się, że dzięki temu zyskuje się wiele cennych informacji, które można wykorzystać do lepszego prowadzenia biznesu. Zoptymalizowanie takie sprawia, że firma uzyskuje większe zyski w krótszym …

Rachunkowość pomaga w prowadzeniu firmy

Wszelka działalność gospodarcza musi mieć prowadzoną rachunkowość. Mniej lub bardziej uproszczona rachunkowość pozwala ocenić, jak naprawdę wygląda sytuacja majątkowa i finansowa firmy. Prowadząc rachunkowość należy odnotowywać każde zdarzenie gospodarcze, które ma wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Prawidłowo i rzetelnie prowadzona rachunkowość …